Везни за измерване на всякакъв вид насипен материал


ОБЩО ОПИСАНИЕ:

Лентовите везни са разработени на интегриращ принцип и са предназначени за:

 

             * Определяне на моментната производителност и контрол на количеството от

                транспортиран насипен материал.

             * Определяне на пропусквателната способност и разхода на материал от

                захранващите устройства.

             * Формиране на шихтата.

             * Сигнализация при екстремни ситуации от натоварвания на лентовия  

                транспортьор.

             * Изготвяне на баланс.

             * Конфигуриране на лентов дозатор с управление на скоростта на 

               лентовото платно и захранващи механизми.

 

СТАНДАРТНА КОНФИГУРАЦИЯ - 

 

             * Измервателна секция.

             * Силоизм. датчик/ци - клас C3 OIML IR60, IP66/67 - 

               TEDEA HUNTLEIGH/FLINTEC.

             * Датчик за скорост.

             * Управляваща микропроцесорна система за обработка на данните:

                 -   индикация за моментно натоварване

                 -   индикация за моментна производителност

                 -   информация за преминало количество материал (сумарно за период)

                 -   изход сериен RS232C/RS485 - до 1000 m от везната

                 -   сигнализация за некоректни състояния на системата и транспортьора

        Опция:

                 -   4 дискретни входа 24V

                 -   4 дискретни изхода

                 -   аналогов изход 0-5V, 0-20mA, 4-20mA или 0-24mA

 

МОНТАЖ:

 

             * Вграждане в конструкцията на съществуващ ГТЛ, без нарушаване

               целостта на опорната рама.    

 

 

Размерни вериги      

     Тип

  Ширина на

   л.платно

        mm

  Монтаж везна

            "A"

            mm

  Размер  

      "B"

      mm

   Измервателен

          участък

             mm

   Тегло

      kg

 BELC-04         400             590       630                L       32     
 BELC-05         500             690       730                L       36
 BELC-06         650             870       910                L       40
 BELC-08         800           1070      1110                 L       45
 BELC-10        1000           1310      1350                L       71
 BELC-12        1200           1560      1600                L       75
 BELC-14        1400           1730      1830                L       86
 BELC-16        1600           1950      2050                L       99

 

Възможно е отклонение на размерите "A" и "B". Те могат да бъдат коригирани в зависимост от размерите на рамата на съществуващия ГТЛ.                                   

Наклон на страничните ролки - 10, 20 или 30 градуса - допълнително уточняване. ГТЛ с прави ролки - 0 градуса.    L - разстояние между ролките на транспортьора.

 

 

     Тип  

  Ширина на

    л.платно

        mm

 Монтаж везна

            "A"

            mm

   Размер

      "B"

      mm

   Измервателен

        участък

            mm

   Тегло  

      kg

 BMLC-04             400             590       630                     2L       64
 BMLC-05            500                   690       730               2L       72
 BMLC-06            650             870       910               2L       80
 BMLC-08            800           1070      1110               2L       96
 BMLC-10           1000           1310      1350                2L      146
 BMLC-12           1200           1560      1600               2L      160
 BMLC-14           1400           1730      1830               2L      175
 BMLC-16           1600           1950      2050               2L      210

 

Възможно е отклонение на размерите "A" и "B". Те могат да бъдат коригирани в зависимост от размерите на рамата на съществуващия ГТЛ.                                   

Наклон на страничните ролки - 10, 20 или 30 градуса - допълнително уточняване. ГТЛ с прави ролки - 0 градуса.    L - разстояние между ролките на транспортьора.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

Точност на лентовата везна .....................................................   1%, 0.5%                   

Гарантирана точност в обхват ..................................................   20% - 100% натоварване

Производителност ...................................................................   100Kg/h - 10 000t/h    

Скорост на лентовото платно ...................................................   до 3.5m/s                   

Ъгъл на наклона на ГТЛ в зоната за монтаж на везната ...........   до 20 градуса            

Температурен диапазон ............................................................  - 30 градуса по целзий

                                                                                                    

Срок за доставка - до 4 седмици. Гаранционен срок - 12 месеца.  Въвеждане на везната в експлоатация, обучение на персонал, осигурен извънгаранционен сервиз.   

 

ШИРИНА НА ЛЕНТОВОТО ПЛАТНО, МАКСИМАЛНИ СТОЙНОСТИ, ТОЧНОСТ   

  Едносекционна лентова везна - тип "BELC"   Дву и повече секционна везна - тип "BMLC"

  Ширина на лентовото платно:         400mm

                                                        500mm

                                                        650mm

                                                        800mm

                                                      1000mm

                                                      1200mm

                                                      1400mm

                                                      1600mm

  Ширина на лентовото платно:         400mm

                                                        500mm

                                                        650mm

                                                        800mm

                                                      1000mm

                                                      1200mm

                                                      1400mm

                                                      1600mm

 

 

                                                    МАКСИМАЛНИ СТОЙНОСТИ:

 

                                            Скорост на лентата V=max 3.5 m/s

                               Наклон на ГТЛ в зоната за монтаж - max 20 градуса

 

     

                                                    ТОЧНОСТ:

 

По-висока +/- 1% от max производителност в диапазона от 20 до 100%.

 

При добри условия на работа и хомогенен състав на

насипния материал да се постигне и точност

0.5% от фактическата производителност в

диапазона 20 до 100%.

 

Статична точност на везната тип "BELC" по-висока

от +/- 0.05%, без отчитане въздействието на

транспортьора.

 

 

                                                    ТОЧНОСТ:

 

По-висока +/- 0.5% от max производителност в

диапазона от 20 до 100%.

 

При добри условия на работа и хомогенен състав

на насипния материал може да се постигне и

по-висока точност.

 

Статична точност на везната тип "BMLC" по-висока

от +/- 0.05%, без отчитане въздействието

на транспортьора.

 

Статична точност на везната тип "BELC" по-висока

от +/- 0.05%, без отчитане въздействието на

транспортьора

 Продукти

Харесайте страницата ни в Facebook