SGK-SKALA е частна Българска компания, основана през 1991 год., създадена от специалисти с повече от 20 годишен опит в теглоизмерването, контрол и автоматизация на индустриални процеси. Комбиниран е интелектуалният потенциал и дългогодишния опит на висококвалифицирани специалисти в областта на проучване, разработка и инженерни решения в областта на непрекъснатите и дискретни процеси в промишлеността, изграждане на интегрирани микропроцесорни системи за контрол и управление.

SGK-SKALA произвежда и предлага електронни везни - автомобилни, вагонни, платформени, броячни, лентови, кранови, разходомерни, електронни дозиращи системи, специализирани модули и инсталации, специализиран софтуер за следене и управление. Тя предлага на пазара тензометрични теглоизмервателни датчици от световния лидер VISHAY TEDEA HUNTLEIGH, контролери за управление на технологични процеси от Британската компания DATA TRACK, кранови везни, динамометри и апаратура от Американската компания MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.
 

Модерните Електронни Везни и Дозиращи Системи не се ограничават само с измервателни функции. Днес те играят важна роля при управлението, производството, баланса на суровини и материали за всеки Технологичен Процес.

В сегашното време на информационни технологии и мобилни комуникации SGK-SKALA върви в крак с новостите - изгражда локални мрежи, свързани по радиоканал. Основните градивни елементи на мрежата са всякакъв вид средства за измерване – самостоятелни елекронни преобразуватели за измерване на температура, налягане, обем, електрически величини, механични усилия и маса - елекронни автомобилни, вагонни, платформени, броячни, кранови, лентови везни и електронни дозиращи системи.

Качеството и надеждността са безкомпромисни и гарантирани от предлаганото оборудване. Дружеството е регистрирано по ISO 9001:2008.

Обобщаващото, което се крие зад наименованието и хората на SGK-SKALA, това е:

ТОЧНОСТ, КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ

 

Харесайте страницата ни в Facebook